Postavljanje uređaja
Postavljanje uređaja

Postavljanje uređaja

Prije prve upotrebe postavite uređaj.
  1. Umetnite nano SIM karticu. (Samo ET45)
  2. Napunite uređaj.
  3. Uključite uređaj.