Indikatori punjenja
Indikatori punjenja

Indikatori punjenja

Prije upotrebe tableta napunite bateriju.
Baterija 8-inčnog tableta puni se od potpuno prazne do 80 % napunjene za približno 3 sata.
Baterija 10-inčnog tableta puni se od potpuno prazne do 80 % napunjene za približno 4 sata.
Indikator punjenja svijetli samo ako je uređaj povezan s izvorom napajanja.
Indikatori punjenja
LED
Indikator
Isključen
Uređaj nije u postolju, nije pravilno dosjeo ili se postolje ne napaja.
Sporo bljeska narančasto
(1 bljesak svake 4 sekunde)
Uređaj se puni.
Sporo bljeska crveno
(1 bljesak svake 4 sekunde)
Uređaj se puni, ali baterija je pri kraju vijeka trajanja.
Brzo bljeska narančasto
(2 bljeska u sekundi)
Pogreška u punjenju. Moguće pogreške u punjenju uključuju sljedeće:
  • Temperatura je preniska ili previsoka.
  • Punjenje predugo traje i ne završava (obično osam sati).
Brzo bljeska crveno
(2 bljeska u sekundi)
Pogreška punjenja, a baterija je pri kraju vijeka trajanja. Moguće pogreške u punjenju uključuju sljedeće:
  • Temperatura je preniska ili previsoka.
  • Punjenje predugo traje i ne završava (obično osam sati).
Postojano svijetli zeleno
Punjenje je dovršeno.
Trajno svijetli crveno
Punjenje je dovršeno, ali baterija je pri kraju vijeka trajanja.