Raspakiravanje uređaja
Raspakiravanje uređaja

Raspakiravanje uređaja

  1. Pažljivo uklonite sav zaštitni materijal s uređaja, a kutiju u kojoj je isporučen ostavite za naknadno spremanje i otpremanje.
  2. Provjerite nalaze li se u paketu sljedeće stavke:
    • Tablet
    • Regulatorni priručnik
  3. Provjerite svu opremu kako biste utvrdili je li oštećena. Ako oprema nedostaje ili je oštećena, odmah kontaktirajte centar za globalnu korisničku podršku.
  4. Prije prve upotrebe uređaja skinite zaštitnu foliju koja pokriva prozorčić za skeniranje, zaslon i prozorčić fotoaparata.