Čitanje NFC kartica
Čitanje NFC kartica

Čitanje NFC kartica

Tablet podržava očitavanje NFC kartica. NFC antena nalazi se na stražnjoj strani tableta, ispod logotipa NFC.
Dok je aplikacija koja podržava NFC otvorena, približite NFC karticu anteni. Ovisno o aplikaciji, zvučni ili vizualni indikatori upućuju na uspješno čitanje kartice.