Popravak ili zamjena
Popravak ili zamjena

Popravak ili zamjena

Kako biste kupili novu bateriju za popravak i zamjenu baterije, idite na Zatraži popravak.
Usluge popravka i zamjene za model ET60/65 za 3 do 5 godina od datuma prodaje mogu se kupiti od Usluga podrške One Care