Umetanje nano SIM kartice
Umetanje nano SIM kartice

Umetanje nano SIM kartice

U ovom odjeljku opisuju se koraci za umetanje nano SIM kartice.
Upotrebljavajte isključivo nano SIM karticu.
Slijedite odgovarajuće mjere opreza vezane uz elektrostatičko pražnjenje (ESD) kako ne biste oštetili SIM karticu. Odgovarajuće mjere opreza koje se odnose na ESD među ostalim uključuju rad na ESD podlozi i ispravno uzemljenje korisnika.
 1. Gurnite zasune za otpuštanje baterije prema bočnim stranama tableta.
  Baterija će malo iskočiti.
 2. Izvadite bateriju iz tableta.
 3. Uklonite vratašca za pristup.
 4. Gurnite držač SIM kartice u položaj za otključavanje.
 5. Podignite vratašca držača SIM kartice.
 6. Stavite nano SIM karticu u držač kartice tako da kontakti budu okrenuti prema dolje.
 7. Zatvorite vratašca držača SIM kartice.
 8. Gurnite vratašca držača SIM kartice u položaj za zaključavanje.
 9. Kako bi se uređaj dobro zabrtvio, vratašca za pristup moraju se vratiti na mjesto i čvrsto namjestiti.
 10. Vratite vratašca.
 11. Umetnite bateriju (najprije donji dio) u odjeljak za bateriju na stražnjoj strani uređaja.
  umetanje baterije
 12. Gurajte bateriju prema dolje u odjeljak za bateriju dok zasun za otpuštanje baterije ne sjedne na mjesto.