Indikatori punjenja
Indikatori punjenja

Indikatori punjenja

Prije upotrebe uređaja napunite bateriju.
Indikatori punjenja
LED
Indikator
Isključeno
U uređaju nema napajanja. Uređaj upotrebljava bateriju bez ćelija.
Sporo bljeska narančasto
(1 bljesak svake 4 sekunde)
Uređaj se puni.
Sporo bljeska crveno
(1 bljesak svake 4 sekunde)
Uređaj se puni, ali baterija je pri kraju vijeka trajanja.
Brzo bljeska narančasto
(2 bljeska u sekundi)
Pogreška u punjenju. Moguće pogreške u punjenju uključuju sljedeće:
  • Temperatura je preniska ili previsoka.
  • Punjenje predugo traje i ne završava (obično osam sati).
Brzo bljeska crveno
(2 bljeska u sekundi)
Pogreška tijekom punjenja i baterija je pri kraju vijeka trajanja. Moguće pogreške u punjenju uključuju sljedeće:
  • Temperatura je preniska ili previsoka.
  • Punjenje predugo traje i ne završava (obično osam sati).
Postojano svijetli zeleno
Punjenje je dovršeno.
Postojano svijetli crveno
Punjenje je dovršeno, ali baterija je pri kraju vijeka trajanja.
Bljeska crveno
(1 bljesak u sekundi)
Tablet bez baterije spaja se na vanjsko napajanje.