Skeniranje kamerom
Skeniranje kamerom

Skeniranje kamerom

Za snimanje podataka crtičnih kodova upotrijebite kameru.
Za očitavanje crtičnog koda potrebna je aplikacija omogućena za skeniranje. Uređaj ima aplikaciju DataWedge koja skeneru omogućava dekodiranje podataka crtičnih kodova i prikaz njihovog sadržaja.
  1. Provjerite je li aplikacija otvorena na uređaju i nalazi li se tekstno polje u fokusu (pokazivač teksta u tekstnom polju).
  2. Usmjerite prozorčić kamere prema crtičnom kodu.
  3. Pritisnite i zadržite tipku za skeniranje. Prema zadanoj postavci, na zaslonu se prikazuje prozor za pregled.
  4. Pomičite uređaj sve dok crtični kod ne bude vidljiv na zaslonu.
  5. Prema zadanom oglašava se zvučni signal koji označava da je crtični kod uspješno dekodiran.
  6. Snimljeni podaci prikazuju se u tekstnom polju.