Skeniranje unutarnjim skenerom
Skeniranje unutarnjim skenerom

Skeniranje unutarnjim skenerom

Za snimanje podataka crtičnih kodova upotrijebite unutarnji snimač slika.
Za očitavanje crtičnog koda potrebna je aplikacija omogućena za skeniranje. Uređaj ima aplikaciju DataWedge koja skeneru omogućava dekodiranje podataka crtičnih kodova i prikaz njihovog sadržaja.
  1. Provjerite je li aplikacija otvorena na uređaju i nalazi li se tekstno polje u fokusu (pokazivač teksta u tekstnom polju).
  2. Izlazni prozorčić uređaja usmjerite prema crtičnom kodu.
  3. Pritisnite i zadržite tipku za skeniranje.
    Uključit će se točka za ciljanje s osvjetljenjem koja pruža pomoć pri ciljanju.
  4. Pazite da crtični kôd bude unutar područja okvira laserskog nišana. Točka za ciljanje upotrebljava se radi bolje vidljivosti pri jakom osvjetljenju.
    Prema zadanom oglašava se zvučni signal koji označava da je crtični kod uspješno dekodiran.
  5. Snimljeni podaci prikazuju se u tekstnom polju.