Konfiguracije
Konfiguracije

Konfiguracije

L10ax koji se upotrebljava u ovim uputama odnosi se na sve konfiguracije, osim kada je naznačeno drukčije. Postoje dva formata u platformi L10ax. Međusobno se razlikuju.
  • XPAD karakterizira integrirana kruta drška. Drška ima prostor za integrirani čitač crtičnih kodova, dvije programibilne tipke i zvučnik okrenut prema naprijed.
  • XSLATE nema dršku, ali po drugim je karakteristikama isti kao XPAD.