Umetanje SIM kartice
Umetanje SIM kartice

Umetanje SIM kartice

L10ax tablet s podrškom za WWAN omogućava upotrebu SIM i eSIM kartice. Prebacivanje između SIM kartica vrši se u sustavu Windows. Većina ljudi treba samo jednu SIM karticu.
Prije povezivanja s mobilnom širokopojasnom mrežom morate imati aktivan račun kod mobilnog operatera. Možete upotrijebiti SIM karticu i omogućiti eSIM na svom tabletu za mobilni širokopojasni pristup.
U držač za SIM kartice možete staviti Nano SIM (4FF) karticu za upotrebu mobilnog širokopojasnog pristupa. Ta SIM kartica funkcionira poput SIM kartice u mobilnom pomoću koje se povezujete s mobilnim operaterom. Obratite se mobilnom operateru i dodajte mobilni podatkovni plan za eSIM.
  1. Isključite tablet.
  2. Ako se u tabletu nalazi baterija, izvadite je.
  3. Pažljivo umetnite SIM karticu u utor za SIM kartice (1). Kontakt SIM kartice (zlatni) treba biti okrenut prema dolje, a zarezani ugao treba biti s lijeve strane, kao što je prikazano na grafičkom prikazu u odjeljku tableta za bateriju.
    L10ax WWAN utor za SIM karticu
  4. Umetnite bateriju.