Ładowanie urządzenia
Ładowanie urządzenia
View content for :
User:

Ładowanie urządzenia

Aby uzyskać optymalne wyniki ładowania, należy używać wyłącznie ładowarek i akumulatorów firmy Zebra. Akumulatory należy ładować w temperaturze pokojowej, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia.
Standardowy akumulator można naładować ze stanu całkowicie wyczerpanego do 90% w ciągu około 4 godzin, a do 100% w ciągu około 5 godzin. W wielu przypadkach naładowanie do poziomu 90% zapewnia wystarczająco energii do użytku przez cały dzień. W zależności od profilu użytkowania naładowanie w 100% może wystarczyć na około 14 godzin użytkowania.
Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w przewodniku z informacjami o produkcie.
Urządzenie lub akcesorium zawsze ładuje akumulator w bezpieczny i inteligentny sposób. Kontrolka LED urządzenia lub akcesorium sygnalizuje wyłączenie ładowania z powodu przekroczonego zakresu temperatur przez włączenie światła LED i wyświetlenie powiadomienia na ekranie urządzenia.
Temperatura
Sposób ładowania akumulatora
Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Optymalny zakres podczas ładowania.
Od 0 do 20°C (od 32 do 68°F)
Od 37 do 40°C (od 98 do 104°F)
Ładowanie zwalnia, aby zoptymalizować wymagania JEITA komórki.
Poniżej 0°C (32°F)
Powyżej 40°C (104°F)
Ładowanie zostanie zatrzymane.
Powyżej 58°C (136°F)
Urządzenie zostanie wyłączone.
Aby naładować urządzenie za pomocą stacji dokującej:
  1. Podłącz stację dokującą do odpowiedniego źródła zasilania.
  2. Aby rozpocząć ładowanie, umieść urządzenie w gnieździe stacji dokującej. Delikatnie naciśnij urządzenie, aby upewnić się, że jest prawidłowo osadzone.
    1-gniazdowa stacja dokująca do ładowania z ładowarką do akumulatorów zapasowych
    1-gniazdowa stacja dokująca MC93 do ładowania z ładowarką do akumulatorów zapasowych
    Urządzenie włączy się i rozpocznie ładowanie. Kontrolka LED ładowania/powiadomień wskazuje stan ładowania akumulatora.
  3. Po zakończeniu ładowania wyjmij urządzenie z gniazda stacji dokującej.