Funkcje urządzenia
Funkcje urządzenia

Funkcje urządzenia

W tej sekcji znajduje się lista elementów komputera mobilnego.
Widok z góry
MC93 — widok z przodu
Numer
Element
Opis
1
Czujnik światła otoczenia
Steruje podświetleniem wyświetlacza i klawiatury.
2
Aparat przedni 8 MP
Służy do robienia zdjęć i nagrywania filmów.
3
Wyświetlacz
Wyświetla wszystkie informacje niezbędne do obsługi urządzenia.
4
Port boczny głośnika
Emituje dźwięk podczas odtwarzania filmów i muzyki.
5
Spust
Rozpoczyna rejestrowanie danych, gdy aktywna jest aplikacja umożliwiająca skanowanie.
6
P1 — dedykowany klawisz PTT
Inicjuje komunikację typu „push to talk” (programowalną).
7
Zatrzask zwalniania akumulatora
Umożliwia wyjęcie akumulatora z urządzenia.
Aby zwolnić akumulator, naciśnij jednocześnie zatrzaski zwalniające akumulator po obu stronach urządzenia.
8
Akumulator
Zapewnia zasilanie dla urządzenia.
9
Mikrofon
Służy do komunikacji w trybie słuchawki.
10
Klawiatura
Służy do wprowadzania danych i poruszania się po funkcjach ekranowych.
11
Przycisk zasilania
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć urządzenie. Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć ekran. Naciśnij i przytrzymaj, aby wybrać jedną z następujących opcji:
  • Power off
    (Wyłącz zasilanie) — wyłączenie urządzenia.
  • Restart
    (Uruchom ponownie) — ponowne uruchomienie urządzenia, gdy oprogramowanie przestanie reagować.
12
Środkowy przycisk skanowania
Rozpoczyna rejestrowanie danych, gdy aktywna jest aplikacja umożliwiająca skanowanie.
13
Kontrolka LED ładowania/powiadomień
Wskazuje stan ładowania akumulatora podczas ładowania, powiadomienia generowane przez aplikację i stan rejestrowania danych.
Widok z dołu
MC93 — widok z tyłu
Numer
Element
Opis
14
Pasywny znacznik NFC (wewnątrz komory akumulatora).
Zapewnia dodatkowe informacje na etykiecie produktu (konfiguracja, numer seryjny i kod danych produkcyjnych) w przypadku zużycia lub braku czytelnej etykiety produktu.
15
Zatrzask zwalniania akumulatora
Umożliwia wyjęcie akumulatora z urządzenia.
Aby zwolnić akumulator, naciśnij jednocześnie zatrzaski zwalniające akumulator po obu stronach urządzenia.
16
Boczny port głośnika
Emituje dźwięk podczas odtwarzania filmów i muzyki.
17
Okienko skanera
Umożliwia rejestrowanie danych za pomocą skanera / rejestratora obrazów.
18
Lampa błyskowa kamery
Zapewnia oświetlenie dla aparatu.
19
Antena układu NFC
Zapewnia komunikację z innymi urządzeniami obsługującymi komunikację NFC.
20
Aparat tylny 16 MP
Rejestrowanie zdjęć i filmów.
Przedni aparat, tylny aparat, lampa błyskowa aparatu i antena NFC są dostępne tylko w konfiguracjach premium.