Instalowanie akumulatora
Instalowanie akumulatora

Instalowanie akumulatora

W tej części opisano sposób instalowania akumulatora w urządzeniu.
  1. Ustaw akumulator w odpowiednim położeniu w gnieździe akumulatora.
  2. Wciśnij akumulator do gniazda akumulatora.
  3. Mocno wciśnij akumulator do gniazda akumulatora.
    Upewnij się, że oba zatrzaski zwalniające akumulator po bokach urządzenia powróciły do pozycji wyjściowej. Słyszalne kliknięcie oznacza, że oba zatrzaski zwalniające akumulator powróciły do pozycji wyjściowej, co spowodowało zablokowanie akumulatora we właściwym miejscu.
  4. Naciśnij przycisk
    Power
    (Zasilanie), aby włączyć urządzenie.