Instalowanie akumulatora
Instalowanie akumulatora
View content for :
Product:

Instalowanie akumulatora

modyfikacja urządzenia, szczególnie w obszarze akumulatora – etykiet, oznaczeń, grawerów i naklejek – przez użytkownika może wpłynąć na działanie urządzenia lub akcesoriów. Może to mieć wpływ na takie parametry jak szczelność (ochrona przed wnikaniem substancji (IP)), odporność na uderzenia (upadki i wstrząsy), ogólna funkcjonalność i odporność na temperaturę. NIE należy umieszczać w komorze akumulatora żadnych etykiet, oznaczeń, grawerów ani naklejek.
  1. Włóż akumulator, zaczynając od spodu, do komory baterii z tyłu urządzenia.
    wkładanie akumulatora
  2. Wciśnij akumulator do komory, tak aby zaskoczyły jego zatrzaski zwalniające.