Wymiana akumulatora
Wymiana akumulatora
View content for :
Product:

Wymiana akumulatora

Wymiana akumulatora w urządzeniach
HC20 i HC50
.
Modyfikacja urządzenia, szczególnie w obszarze akumulatora – etykiet, oznaczeń, grawerów, naklejek itd. – przez użytkownika może wpłynąć na działanie urządzenia lub akcesoriów. Może to mieć wpływ na takie parametry, jak szczelność (ochrona przed wnikaniem substancji (IP)), odporność na uderzenia (upadki i wstrząsy), ogólna funkcjonalność, odporność na temperaturę itp. NIE należy umieszczać w komorze akumulatora żadnych etykiet, oznaczeń, grawerów, naklejek itp.
Nie należy umieszczać ani wyjmować karty microSD podczas wymiany akumulatora.
 1. Nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go, aż zostanie wyświetlone menu.
 2. Dotknij
  Power Off
  (Wyłącz zasilanie).
 3. Jeśli pasek na rękę jest zamocowany, zdejmij go.
 4. Naciśnij dwa zatrzaski.
  naciśnij zatrzaski
 5. Nie należy wkładać palców pod zatrzaski podczas wyciągania akumulatora. Może to spowodować uszkodzenie zatrzasków.
  nie podnoś zatrzasków
 6. Naciskając zatrzaski, wciśnij dwa zatrzaski do wnętrza urządzenia. Zatrzaski muszą być całkowicie wciśnięte, aby odblokować akumulator.
  wciśnij zatrzaski
 7. Wyjmij akumulator z urządzenia.
 8. Włóż zamienny akumulator do komory znajdującej się z tyłu urządzenia, przy czym jako pierwszą wsuń jego dolną część.
  wkładanie akumulatora
 9. Wciśnij akumulator do komory, tak aby zaskoczyły jego zatrzaski zwalniające.
 10. W razie potrzeby wymień pasek na rękę.
 11. Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania.