Ładowanie urządzenia
Ładowanie urządzenia
View content for :
Product:

Ładowanie urządzenia

Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w instrukcji obsługi produktu.
Do ładowania urządzenia i/lub akumulatora zapasowego należy używać jednego z następujących akcesoriów.
Gniazdo na akumulator zapasowy ładuje akumulatory o standardowej i zwiększonej pojemności.
Ładowanie i komunikacja
Opis
Numer katalogowy
Ładowanie
Komunikacja
Akumulator (w urządzeniu)
Akumulator zapasowy
USB
Ethernet
1-gniazdowa stacja dokująca tylko do ładowania
CRD-TC2L-BS1CO-01
Tak
Nie
Nie
Nie
1-gniazdowa stacja dokująca USB
CRD-TC2L-SE1ET-01
Tak
Nie
Tak
Nie
1-gniazdowa ładowarka ze stacją dokującą na akumulator zapasowy
CRD-TC2L-BS11B-01
Tak
Tak
Nie
Nie
4-gniazdowa ładowarka do akumulatorów
SAC-TC2L-4SCHG-01
Nie
Tak
Nie
Nie
5-gniazdowa stacja dokująca tylko do ładowania
CRD-TC2L-BS5CO-01
Tak
Nie
Nie
Nie
5-gniazdowa stacja dokująca Ethernet
CRD-TC2L-SE5ET-01
Tak
Nie
Nie
Tak