Ładowanie akumulatora głównego
Ładowanie akumulatora głównego
View content for :
Product:

Ładowanie akumulatora głównego

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy naładować akumulator główny, aż zaświeci się zielona kontrolka LED ładowania/powiadomień. Do ładowania urządzenia należy użyć kabla lub stacji dokującej z odpowiednim zasilaczem.
Dostępne są trzy akumulatory:
  • Akumulator litowo-jonowy PowerPrecision o standardowej pojemności 3800 mAh – numer katalogowy: BTRY-TC2L-2XMAXX-01
  • Akumulator litowo-jonowy PowerPrecision o standardowej pojemności 3800 mAh z sygnalizatorem BLE – numer katalogowy: BTRY-TC2L-2XMAXB-01
  • Akumulator litowo-jonowy PowerPrecision o zwiększonej pojemności 5200 mAh – numer katalogowy BTRY-TC2L-3XMAXX-01
Kontrolka LED ładowania/powiadomień urządzenia wskazuje stan ładowania jego akumulatora. Standardowy akumulator ładuje się od całkowitego rozładowania do 80% w niecałą godzinę i 20 minut.
Akumulator o zwiększonej pojemności ładuje się od całkowitego rozładowania do 80% w niecałą godzinę i 50 minut.
Akumulatory należy ładować w temperaturze pokojowej, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia.
Wskaźniki ładowania/powiadomień kontrolki LED
Stan
Wskazanie
Nie świeci
Urządzenie nie ładuje się. Urządzenie zostało nieprawidłowo włożone do stacji dokującej lub podłączone do źródła zasilania. Ładowarka lub stacja dokująca nie są zasilane.
Wolno migające światło pomarańczowe (1 mignięcie co 4 sekundy)
Trwa ładowanie urządzenia.
Wolno migające światło czerwone (1 mignięcie co 4 sekundy)
Urządzenie ładuje się, ale okres użytkowania akumulatora kończy się.
Ciągłe światło zielone
Ładowanie zostało ukończone.
Ciągłe światło czerwone
Ładowanie zostało ukończone, ale okres użytkowania akumulatora kończy się.
Szybko migające światło pomarańczowe (2 mignięcia na sekundę)
Błąd ładowania, na przykład:
  • Temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka.
  • Ładowanie nie zostało ukończone przez zbyt długi czas (zwykle osiem godzin).
Szybko migające światło czerwone (2 mignięcia na sekundę)
Wystąpił błąd ładowania, ale okres użytkowania akumulatora kończy się, np.:
  • Temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka.
  • Ładowanie nie zostało ukończone przez zbyt długi czas (zwykle osiem godzin).