Ładowanie akumulatora zapasowego
Ładowanie akumulatora zapasowego

Ładowanie akumulatora zapasowego

Kontrolki LED ładowania akumulatora zapasowego na 4-gniazdowej ładowarce akumulatorów wskazują stan ładowania akumulatora zapasowego.
Akumulator o standardowej i zwiększonej pojemności ładuje się od całkowitego rozładowania do 90% w niecałe 4 godziny.
Kontrolka LED
Wskazanie
Ciągłe światło bursztynowe
Trwa ładowanie akumulatora zapasowego.
Ciągłe światło zielone
Zakończono ładowanie akumulatora zapasowego.
Ciągłe światło czerwone
Akumulator zapasowy ładuje się, ale jego okres użytkowania kończy się. Ładowanie zostało ukończone, ale okres użytkowania akumulatora kończy się.
Szybko migające światło czerwone (2 mignięcia na sekundę)
Błąd ładowania. Sprawdź, czy akumulator zapasowy został odpowiednio włożony i czy nie kończy się jego okres użytkowania.
Nie świeci
Brak akumulatora zapasowego w gnieździe. Akumulator zapasowy nie został prawidłowo umieszczony w gnieździe. Stacja dokująca nie jest zasilana.