4-gniazdowa ładowarka do akumulatorów
4-gniazdowa ładowarka do akumulatorów
View content for :
User:
Product:

4-gniazdowa ładowarka do akumulatorów

W niniejszej sekcji opisano ładowanie maksymalnie czterech akumulatorów urządzenia za pomocą 4-gniazdowej ładowarki.
Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w przewodniku z informacjami o produkcie.
4-gniazdowa ładowarka do akumulatorów
1
Gniazdo akumulatora
2
Kontrolka LED ładowania akumulatora
3
Kontrolka LED zasilania
4
Port USB-C
Port USB-C jest złączem serwisowym służącym wyłącznie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego i nie jest przeznaczony do ładowania.