Kabel USB
Kabel USB
View content for :
Product:

Kabel USB

Kabel USB jest podłączony do spodu urządzenia. Po podłączeniu do urządzenia kabel umożliwia ładowanie, przesyłanie danych do komputera głównego i podłączanie urządzeń peryferyjnych USB.
Kabel USB
Kabel USB