Temperatura ładowania
Temperatura ładowania

Temperatura ładowania

Akumulatory powinny być ładowane w temperaturze od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F). Urządzenie lub stacja dokująca zawsze ładuje akumulator w bezpieczny i inteligentny sposób. W wyższych temperaturach (np. około +37°C / +98°F) urządzenie lub stacja dokująca może na przemian włączać i wyłączać ładowanie akumulatora, aby utrzymać jego temperaturę w dopuszczalnych granicach. Kontrolka LED urządzenia lub stacji dokującej sygnalizuje wyłączenie ładowania z powodu przekroczenia zakresu temperatury.