Informacje na temat obsługi
Informacje na temat obsługi

Informacje na temat obsługi

Usługi naprawcze z wykorzystaniem części zatwierdzonych przez firmę Zebra są dostępne przez co najmniej trzy lata po zakończeniu produkcji i można je zamówić pod adresem zebra.com/support.