Informacje o obsłudze
Informacje o obsłudze

Informacje o obsłudze

Usługi naprawcze z wykorzystaniem części zatwierdzonych przez firmę Zebra są dostępne przez co najmniej trzy lata po zakończeniu produkcji i można je zamówić pod adresem zebra.com/support.