Konfigurowanie urządzenia
Konfigurowanie urządzenia
View content for :
Product:

Konfigurowanie urządzenia

Wykonaj poniższe czynności, aby rozpocząć korzystanie z urządzenia
TC22/TC27
.
Aby rozpocząć korzystanie z urządzenia po raz pierwszy:
  1. Zainstaluj kartę microSD (opcjonalnie).
  2. Instalowanie karty nano-SIM (opcjonalnie)
  3. Zainstaluj akumulator.
  4. Naładuj urządzenie.