Dezaktywacja karty eSIM
Dezaktywacja karty eSIM
View content for :
Product:

Dezaktywacja karty eSIM

Kartę eSIM w urządzeniu TC27 możesz tymczasowo wyłączyć i ponownie aktywować później.
Aby dezaktywować kartę eSIM:
 1. W urządzeniu nawiąż połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej za pomocą zainstalowanej karty SIM.
 2. Dotknij
  Network & Internet (Sieć i Internet)
  SIMs (Karty SIM)
  .
 3. W sekcji
  Download SIM (Pobierz kartę SIM)
  dotknij ikony karty eSIM, aby ją dezaktywować.
 4. Dotknij przełącznika
  Use SIM (Użyj karty SIM)
  , aby wyłączyć kartę eSIM.
 5. Dotknij
  Yes (Tak)
  .
  Karta eSIM została dezaktywowana.