Instalowanie karty microSD
Instalowanie karty microSD
View content for :
Product:

Instalowanie karty microSD

Gniazdo kart pamięci microSD urządzenia
TC22/TC27
umożliwia korzystanie z dodatkowej pamięci trwałej. Gniazdo znajduje się pod zestawem akumulatorów. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dostarczonej wraz z kartą. Korzystanie z karty powinno odbywać się w sposób zgodny z zaleceniami producenta.
 1. Aby uniknąć uszkodzenia karty microSD, należy przestrzegać odpowiednich środków ostrożności w zakresie wyładowań elektrostatycznych (ESD). Obejmują one między innymi zalecenie pracy na macie antystatycznej i dopilnowania, aby z ciała operatora były prawidłowo odprowadzane ładunki elektryczne.
 2. Wyciągnij uchwyt karty z urządzenia.
  Otwieranie uchwytu karty SD
 3. Umieść kartę microSD w uchwycie stykami do góry.
  Umieść kartę SD w uchwycie
 4. Obróć kartę microSD w dół.
 5. Wciśnij kartę do uchwytu i sprawdź, czy jest prawidłowo osadzona.
 6. Zamontuj z powrotem uchwyt karty.
  Zamontuj z powrotem uchwyt karty SD