Instalowanie karty SIM
Instalowanie karty SIM
View content for :
Product:

Instalowanie karty SIM

Do wykonywania połączeń i przesyłania danych przez sieć komórkową za pomocą urządzenia TC27 wymagana jest karta SIM.
 1. Należy używać tylko karty nano-SIM.
  Aby uniknąć uszkodzenia karty SIM, należy przestrzegać odpowiednich środków ostrożności w zakresie specyfikacji elektrostatycznej (ESD). Obejmują one między innymi zalecenie pracy na macie antystatycznej i dopilnowania, aby z ciała użytkownika były prawidłowo odprowadzane ładunki elektryczne.
 2. Wyciągnij uchwyt karty z urządzenia.
  Wyciągnij uchwyt karty SIM
 3. Odwróć uchwyt karty.
 4. Umieść kartę SIM w uchwycie stykami do góry.
  Umieść kartę SIM w uchwycie.
 5. Obróć kartę SIM w dół.
 6. Wciśnij kartę SIM do uchwytu i sprawdź, czy jest prawidłowo osadzona.
 7. Odwróć uchwyt karty i zamontuj go z powrotem.
  Zamontuj z powrotem uchwyt karty SIM.