Kasowanie profilu karty eSIM
Kasowanie profilu karty eSIM
View content for :
Product:

Kasowanie profilu karty eSIM

Kasowanie profilu karty eSIM spowoduje jego całkowite usunięcie z urządzenia TC27.
Po skasowaniu karty eSIM z urządzenia nie możesz jej ponownie użyć.
Aby skasować kartę eSIM:
 1. W urządzeniu nawiąż połączenie z Internetem za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej za pomocą zainstalowanej karty SIM.
 2. Dotknij
  Network & Internet (Sieć i Internet)
  SIMs (Karty SIM)
  .
 3. W sekcji
  Download SIM (Pobierz kartę SIM)
  dotknij ikony karty eSIM, aby ją skasować.
 4. Dotknij
  Erase (Skasuj)
  .
  Zostanie wyświetlony komunikat
  Erase this downloaded SIM? (Skasować pobraną kartę SIM?)
  .
 5. Dotknij
  Erase (Skasuj)
  .
  Profil karty eSIM został skasowany z tego urządzenia.