Rozpakowywanie
Rozpakowywanie
View content for :
Product:

Rozpakowywanie

Po otrzymaniu urządzenia
TC22/TC27
sprawdź, czy wszystkie elementy znajdują się w opakowaniu transportowym.
  1. Starannie zdejmij wszystkie materiały ochronne z urządzenia i zachowaj opakowanie transportowe na potrzeby przechowywania i wysyłki.
  2. W opakowaniu powinny znajdować się następujące elementy:
    • Komputer dotykowy
    • Akumulator litowo-jonowy PowerPrecision
    • Informacje prawne.
  3. Zaleca się sprawdzenie, czy wszystkie elementy są nieuszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku elementu należy natychmiast skontaktować się z globalnym centrum obsługi klienta.
  4. Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy należy zdjąć folię ochronną z okna skanowania, wyświetlacza i okna aparatu.