Ładowanie urządzenia
Ładowanie urządzenia

Ładowanie urządzenia

Aby uzyskać optymalne wyniki ładowania, należy używać wyłącznie ładowarek i akumulatorów firmy Zebra. Akumulatory należy ładować w temperaturze pokojowej, gdy urządzenie znajduje się w trybie uśpienia.
Standardowy akumulator można naładować ze stanu całkowicie wyczerpanego do 90% w ciągu około 2 godzin, a do 100% w ciągu około 3 godzin. W wielu przypadkach naładowanie do poziomu 90% zapewnia wystarczająco energii do użytku przez cały dzień. W zależności od profilu użytkowania naładowanie w 100% może wystarczyć na około 14 godzin użytkowania.
Urządzenie lub akcesorium zawsze ładuje akumulator w bezpieczny i inteligentny sposób, a kontrolka LED sygnalizuje wyłączenie ładowania z powodu przekroczonego zakresu temperatur przez włączenie światła LED i wyświetlenie powiadomienia na ekranie urządzenia.
Temperatura
Sposób ładowania akumulatora
Od 20° do 45°C (od 68° do 113°F)
Optymalny zakres podczas ładowania.
Od 0° do 20°C (od 32° do 68°F) / od 45°do 50°C (od 113°do 122°F)
Ładowanie zwalnia, aby zoptymalizować wymagania JEITA komórki.
Poniżej 0°C (32°F) / powyżej 50°C (122°F)
Ładowanie zostanie zatrzymane.
Powyżej 55°C (131°F)
Urządzenie zostanie wyłączone.
Aby naładować główny akumulator:
  1. Podłącz urządzenie ładujące do odpowiedniego źródła zasilania.
  2. Włóż urządzenie do stacji dokującej lub podłącz do kabla zasilającego (minimum 9 V / 2 A).
    Urządzenie włączy się i rozpocznie ładowanie. Podczas ładowania zielony wskaźnik ładowania / stanu akumulatora będzie migać na pomarańczowo, a po całkowitym naładowaniu akumulatora zacznie świecić ciągłym zielonym światłem.