Ładowanie akumulatora zapasowego
Ładowanie akumulatora zapasowego

Ładowanie akumulatora zapasowego

W tej części znajdują się informacje dotyczące ładowania akumulatora zapasowego. Aby uzyskać optymalne wyniki ładowania, należy używać wyłącznie ładowarek i akumulatorów firmy Zebra.
  1. Umieścić akumulator zapasowy w gnieździe akumulatora zapasowego.
  2. Upewnij się, że akumulator jest prawidłowo ułożony.
    Kontrolka LED ładowania akumulatora zapasowego (1) miga, sygnalizując ładowanie.
Akumulator można naładować ze stanu całkowicie wyczerpanego do 90% w ciągu około 2,5 godziny, a do 100% w ciągu około 3,5 godziny. W wielu przypadkach naładowanie do poziomu 90% zapewnia wystarczająco energii do użytku przez cały dzień. W zależności od profilu użytkowania naładowanie w 100% może wystarczyć na około 14 godzin użytkowania.