1-gniazdowa stacja dokująca tylko do ładowania
1-gniazdowa stacja dokująca tylko do ładowania
View content for :
User:

1-gniazdowa stacja dokująca tylko do ładowania

Ta stacja dokująca USB zapewnia zasilanie i komunikację.
Należy przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa akumulatorów opisanych w przewodniku z informacjami o produkcie.
Ilustracja przedstawiająca wkładanie urządzenia do 1-gniazdowej stacji dokującej USB z gniazdem zasilania.
1
Przewód zasilania AC
2
Zasilacz
3
Przewód zasilania DC
4
Gniazdo ładowania urządzenia
5
Kontrolka LED zasilania
6
Gniazdo ładowania akumulatora zapasowego