Wskaźniki ładowania
Wskaźniki ładowania

Wskaźniki ładowania

Kontrolka LED ładowania/powiadomień wskazuje stan ładowania.
Wskaźniki ładowania/powiadomień kontrolki LED
Stan
Kolor wskaźnika świetlnego LED
Wskazania
Nie świeci
Urządzenie nie ładuje się.
  • Urządzenie nie zostało poprawnie umieszczone w stacji dokującej lub podłączone do źródła zasilania.
  • Ładowarka lub stacja dokująca nie są zasilane.
Bursztynowe światło migające z małą częstotliwością
(1 mignięcie co 4 s)
Trwa ładowanie urządzenia.
Czerwone światło migające z małą częstotliwością
(1 mignięcie co 4 s)
Urządzenie ładuje się, ale okres użytkowania akumulatora kończy się.
Ciągłe światło zielone
Ładowanie zakończone.
Ciągłe światło czerwone
Ładowanie zostało ukończone, ale okres użytkowania akumulatora kończy się.
Bursztynowe światło migające z dużą częstotliwością
(2 mignięcia na sekundę)
Wystąpił błąd ładowania. Na przykład:
  • Temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka.
  • Ładowanie nie zostało ukończone przez zbyt długi czas (zwykle 12 godzin).
Czerwone światło migające z dużą częstotliwością
(2 mignięcia na sekundę)
Wystąpił błąd ładowania i okres użytkowania akumulatora kończy się. Na przykład:
  • Temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka.
  • Ładowanie nie zostało ukończone przez zbyt długi czas (zwykle 12 godzin).