Instalowanie akumulatora
Instalowanie akumulatora

Instalowanie akumulatora

W tej części opisano sposób instalowania akumulatora w urządzeniu.
Nie wolno umieszczać w komorze akumulatora żadnych etykiet, oznaczeń lub innych przedmiotów. W przeciwnym razie urządzenia lub akcesoria mogą działać nieprawidłowo. Może to mieć wpływ na takie parametry jak szczelność (ochrona przed wnikaniem substancji (IP)), odporność na uderzenia (upadki i wstrząsy), ogólna funkcjonalność lub odporność na temperaturę.
  1. Włóż akumulator, zaczynając od spodu, do komory baterii z tyłu urządzenia.
  2. Naciśnij akumulator, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
    Włóż akumulator z powrotem do urządzenia, przy czym jako pierwszą wsuń jego dolną część.