Skanowanie za pomocą rejestratora obrazów
Skanowanie za pomocą rejestratora obrazów

Skanowanie za pomocą rejestratora obrazów

Skaner wewnętrzny służy do odczytu danych z kodów kreskowych.
Do odczytu kodu kreskowego lub kodu QR wymagana jest aplikacja z obsługą skanowania. Urządzenie zawiera aplikację DataWedge Demonstration (DWDemo) umożliwiającą włączenie rejestratora obrazów, zdekodowanie danych kodu kreskowego/QR i wyświetlenie jego zawartości.
W urządzeniu SE55 wyświetlany jest zielony celownik z kresek i kropki. W urządzeniu SE4720 wyświetlany jest celownik w postaci czerwonej kropki.
 1. Upewnij się, że aplikacja jest otwarta w urządzeniu, a pole tekstowe jest na pierwszym planie (kursor tekstu w polu tekstowym).
 2. Wskaż okno wyjściowe u góry ekranu urządzenia na kodzie kreskowym lub kodzie QR.
  Ilustracja przedstawiająca skanowanie kodu kreskowego.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk skanowania.
  Urządzenie wyświetla wzorzec celowania.
 4. Upewnij się, że kod kreskowy lub kod QR znajduje się wewnątrz obszaru utworzonego przez wzorzec celowania.
  Wzorce celowania
  SE55
  SE4720
  Obraz wzorca celowania SE55.
  Wzorzec celowania SE4720.
  Wzorce celowania w trybie listy wyboru z wieloma kodami kreskowymi
  SE55
  SE4720
  Obraz skanu SE55 z zielonych kresek i kropki.
  Obraz skanu SE4720 z czerwoną kropką.
  Gdy urządzenie pracuje w trybie listy wyboru, urządzenie nie zacznie odczytywać kodu kreskowego/QR, dopóki celownik punktu celowania nie pokryje się z kodem kreskowym/QR.
  Dioda LED przechwytywania danych domyślnie zaświeci się na zielono i zostanie odtworzony sygnał dźwiękowy, co będzie oznaczać pomyślne zdekodowanie kodu kresowego lub kodu QR.
 5. Zwolnij przycisk skanowania.
  W polu tekstowym urządzenie wyświetla dane kodu kreskowego lub kodu QR.