Temperatura ładowania
Temperatura ładowania

Temperatura ładowania

Akumulatory należy ładować w temperaturze od 2°C do 46°C (od 35,6°F do 114,8°F). Urządzenie lub baza zawsze ładuje akumulator w bezpieczny i inteligentny sposób. W wyższych temperaturach (na przykład około +37°C (+98°F)) urządzenie lub baza może na przemian włączać i wyłączać ładowanie akumulatora, aby utrzymać jego temperaturę w dopuszczalnych granicach. Dioda LED urządzenia lub bazy sygnalizuje wyłączenie ładowania z powodu przekroczenia zakresu temperatury.