Wskaźniki ładowania
Wskaźniki ładowania

Wskaźniki ładowania

Znajdująca się na bazie dioda LED ładowania wskazuje stan ładowania umieszczonego w niej akumulatora zapasowego.
Diody LED ładowania akumulatorów zapasowych
Stan
Wskazanie
Nie świeci
Akumulator nie ładuje się. Akumulator nie został poprawnie umieszczony w bazie lub podłączony do źródła zasilania. Baza nie jest zasilana.
Świeci, kolor pomarańczowy
Trwa ładowanie sprawnego akumulatora.
Świeci, kolor zielony
Zakończono ładowanie sprawnego akumulatora.
Miga z dużą częstotliwością (2 mignięcia na sekundę), kolor czerwony
Błąd ładowania, na przykład:
  • Temperatura jest zbyt niska lub zbyt wysoka.
  • Ładowanie nie zostało ukończone przez zbyt długi czas (zazwyczaj osiem godzin).
Świeci, kolor czerwony
Akumulator jest w pełni naładowany lub ładowany jest niesprawny akumulator.