Ładowanie akumulatora zapasowego
Ładowanie akumulatora zapasowego

Ładowanie akumulatora zapasowego

Naładuj akumulator zapasowy za pomocą jednej z ładowarek.
  1. Podłącz ładowarkę do źródła zasilania.
  2. Włóż akumulator do komory ładowania.
    Ładowanie akumulatorów zapasowych
  3. Delikatnie naciśnij akumulator, aby zapewnić prawidłowy kontakt.
    Dostępna na ładowarce dioda LED wskazuje stan ładowania akumulatora.