Instalowanie zespołu przycisku i obudowy skanera konwergentnego
Instalowanie zespołu przycisku i obudowy skanera konwergentnego

Instalowanie zespołu przycisku i obudowy skanera konwergentnego

Połącz rdzeń urządzenia z zespołem przycisku i obudową, aby używać przycisku obsługiwanego kciukiem.
  1. Upewnij się, że panel dotykowy rdzenia jest skierowany do góry.
  2. Wsuń rdzeń (2) do zespołu przycisku i obudowy (1), aż zatrzask zwalniający obudowy zatrzaśnie się.
    Przed umieszczeniem jednostki głównej w obudowie zamontuj baterię.
    Wsuwanie rdzenia do zespołu przycisku i obudowy