Ładowanie akumulatora zapasowego
Ładowanie akumulatora zapasowego

Ładowanie akumulatora zapasowego

Naładuj akumulator zapasowy za pomocą jednej z ładowarek.
  1. Podłącz ładowarkę do źródła zasilania.
  2. Włóż akumulator do komory ładowania.
    Ładowanie akumulatorów zapasowych
  3. Delikatnie naciśnij akumulator, aby zapewnić prawidłowy kontakt.
    Kontrolka LED na ładowarce wskazuje stan ładowania akumulatora zapasowego.