Temperatura ładowania
Temperatura ładowania

Temperatura ładowania

Akumulatory należy ładować w temperaturze od 2°C do 46°C (od 35,6°F do 114,8°F). Urządzenie lub stacja dokująca zawsze ładuje akumulator w bezpieczny i inteligentny sposób. W wyższych temperaturach (np. około +37°C / +98°F) urządzenie lub stacja dokująca może na przemian włączać i wyłączać ładowanie akumulatora, aby utrzymać jego temperaturę w dopuszczalnych granicach. Kontrolka LED urządzenia lub stacji dokującej sygnalizuje wyłączenie ładowania z powodu przekroczenia zakresu temperatury.