Demontaż zespołu uchwytu na nadgarstek
Demontaż zespołu uchwytu na nadgarstek

Demontaż zespołu uchwytu na nadgarstek

Zdejmij urządzenie główne i obudowę z zespołu uchwytu na nadgarstek w celu naładowania. Po naładowaniu zamontuj urządzenie główne i osłonę na zespole.
  1. Pociągnij występ zwalniający uchwyt na nadgarstek (3).
  2. Zaczynając od dołu, unieś urządzenie z uchwytu na nadgarstek.
    Występy blokujące mocowanie na nadgarstek
    Występy blokujące (2) są wysuwane z otworów blokujących (1).
  3. Wyjmij urządzenie główne w obudowie z zespołu uchwytu na nadgarstek.
  4. Aby wyjąć urządzenie główne (2) z obudowy (3), naciśnij występ zwalniający obudowę (1), a następnie wysuń urządzenie główne z obudowy (3).
    Wyjmowanie urządzenia głównego z obudowy