Wyjmowanie akumulatora WS50 RFID
Wyjmowanie akumulatora WS50 RFID

Wyjmowanie akumulatora WS50 RFID

W tej części opisano sposób wyjmowania akumulatora WS50 RFID.
  1. Zdejmij zespół ubieralny.
    Informacje na temat demontażu zespołu spustu i uchwytu na nadgarstek znajdują się w części Demontaż zespołu spustu i obudowy i Demontaż zespołu uchwytu na nadgarstek.
  2. Obróć akumulator w gnieździe podtrzymującym.
  3. Wyjmij akumulator z komory akumulatora.