konfiguracja
konfiguracja

konfiguracja

Konfiguracja drukarki to grupa parametrów roboczych specyficznych dla jej zastosowania. Niektóre parametry mogą być wybierane przez użytkownika, inne zależą od zainstalowanych opcji i trybu pracy. Parametry mogą być przełączane, programowane za pomocą panelu sterowania lub pobierane jako polecenia ZPL II. Etykieta konfiguracji zawierająca wszystkie bieżące parametry drukarki może zostać wydrukowana do celów referencyjnych.