Zmiana ustawień drukarki
Zmiana ustawień drukarki
View content for :
Product:

Zmiana ustawień drukarki

W tej sekcji przedstawiono ustawienia drukarki, które można zmienić, oraz narzędzia umożliwiające ich zmianę.
  • Sterownik systemu Windows zainstalowany wcześniej. (Więcej informacji: patrz Zmiana ustawień drukarki za pomocą sterownika systemu Windows.)
  • Narzędzia do konfiguracji drukarki Zebra:
  • Inne sposoby opisane w tym przewodniku. (patrz Inne sposoby zmiany ustawień drukarki).