Inne sposoby zmiany ustawień drukarki
Inne sposoby zmiany ustawień drukarki
View content for :
Product:

Inne sposoby zmiany ustawień drukarki

W tej sekcji wyjaśniono parametry drukarki i opisano sposoby wyświetlania lub modyfikowania ustawień za pomocą następujących opcji:
  • Polecenia ZPL i Set/Get/Do (SGD) (więcej informacji można znaleźć w przewodniku programowania Zebra).
  • Strony internetowe drukarki, jeśli drukarka ma aktywne przewodowe lub bezprzewodowe połączenie z serwerem druku (więcej informacji można znaleźć w przewodniku użytkownika przewodowych i bezprzewodowych serwerów druku ZebraNet).