r-zt2x0-language-settings
Ustawienia języka
View content for :
Product:

Ustawienia języka

Ustawienia języka
Ustawienie języka
Opis
Język poleceń
Wybierz odpowiedni język poleceń.
Dopuszczalne wartości:
Nie wszystkie wartości są akceptowane we wszystkich drukarkach. Użyj polecenia
! U1 getvar "allcv"
, aby zobaczyć zakres wartości obsługiwanych przez drukarkę. Wartości inne niż podane mogą być dostępne w zależności od używanej wersji oprogramowania sprzętowego.
  • EPL_ZPL
  • EPL
  • ZPL
  • HYBRID_XML_ZPL
  • APL-D
  • APL-I
Użyte polecenie SGD:
device.languages
Emulacja
Jeśli w drukarce są zainstalowane aplikacje do obsługi urządzeń wirtualnych/emulacji, można je włączyć/wyłączyć. Aby sprawdzić, czy w drukarce zainstalowano oprogramowanie, użyj formularza
getvar
jednego z poniższych poleceń SGD.
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do przewodnika użytkownika odpowiedniego urządzenia wirtualnego/emulacji lub skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.)
Użyte polecenie SGD:
apl.enable
device.languages