r-zt2x0-port-settings
Ustawienia portu
View content for :
Product:

Ustawienia portu

Ustawienia portu
Ustawienie portu
Opis
Prędkość transmisji
Wybierz wartość bodów odpowiadającą wartości stosowanej przez komputer.
Dopuszczalne wartości:
 • 115200
 • 57600
 • 38400
 • 28800
 • 19200
 • 14400
 • 9600
 • 4800
Powiązane polecenia ZPL:
^SC
Użyte polecenie SGD:
comm.baud
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Serial Communications Setup (Konfiguracja łączności szeregowej)
Bity danych
Wybierz wartość bitów danych odpowiadającą wartości stosowanej przez komputer.
Dopuszczalne wartości:
7 lub 8
Powiązane polecenia ZPL:
^SC
Użyte polecenie SGD:
kom.data_bits
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Serial Communications Setup (Konfiguracja łączności szeregowej)
Parzystość
Wybierz wartość parzystości odpowiadającą wartości stosowanej przez komputer.
Dopuszczalne wartości:
 • NONE (Brak)
 • EVEN (Parzyste)
 • ODD (Nieparzyste)
Powiązane polecenia ZPL:
^SC
Użyte polecenie SGD:
comm.parity
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Serial Communications Setup (Konfiguracja łączności szeregowej)
Uzgadnianie hosta
Wybierz protokół uzgadniania hosta odpowiadający protokołowi stosowanemu przez komputer.
Dopuszczalne wartości:
 • XON/XOFF
 • RTS/CTS
 • DSR/DTR
Powiązane polecenia ZPL:
^SC
Użyte polecenie SGD:
comm.handshake
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Serial Communications Setup (Konfiguracja łączności szeregowej)