r-zt2x0-sensor-settings
Ustawienia czujnika
View content for :
Product:

Ustawienia czujnika

Informacje na temat kalibracji czujnika: patrz Kalibracja czujników taśmy i nośnika.
Ustawienia czujnika
Ustawienie czujnika
Opis
Typ czujnika
Wybierz czujnik nośnika odpowiedni dla używanego nośnika. Czujnik refleksyjny może być używany ze wszystkimi typami nośników. Czujnik transmisyjny powinien być używany tylko do nośników o prostym odstępie.
Dopuszczalne wartości:
  • TRANSMISSIVE (Transmisyjny)
  • REFLECTIVE (Refleksyjny)
Powiązane polecenia ZPL:
^JS
Użyte polecenie SGD:
device.sensor_select
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i monitorowanie ustawień drukarki)
Media Setup (Konfiguracja nośnika)
Czujnik naklejki
Ustaw czułość czujnika etykiety.
Wartość ta jest ustawiana podczas kalibracji czujnika. Nie należy zmieniać tego ustawienia, o ile nie zostanie to zalecone przez dział pomocy technicznej firmy Zebra lub przez autoryzowanego pracownika serwisu.
Dopuszczalne wartości:
0–255
Użyte polecenie SGD:
ezpl.label_sensor
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Calibration (Kalibracja)
Pobierz naklejkę
Ustaw intensywność kontrolki LED etykiety.
Wartość ta jest ustawiana podczas kalibracji czujnika. Nie należy zmieniać tego ustawienia, o ile nie zostanie to zalecone przez dział pomocy technicznej firmy Zebra lub przez autoryzowanego pracownika serwisu.
Dopuszczalne wartości:
0–255
Użyte polecenie SGD:
ezpl.take_label
Strona internetowa drukarki:
View and Modify Printer Settings (Wyświetlanie i modyfikowanie ustawień drukarki)
Calibration (Kalibracja)